Wij helpen organisaties bij de aansturing van een verzameling van activiteiten middels Time IT, met als resultaat meer structuur, efficiency en directe kostenbesparing. 

Het realtime dashboard met een Gantt Chart van het product maakt het mogelijk om waar dan ook ter wereld middels een centrale, heldere communicatie en een audit trail, de activiteiten aan te sturen en te volgen. 

Toepassingen kunnen zijn:

  • implementatie trajecten (functioneel/technisch)
  • installatie werkzaamheden
  • verhuizingen
  • (data)migraties
  • aansturing van bepaalde processen zoals bijv. de facturering
  • calamiteiten/uitwijk
  • alles waarvoor een stappenplan, planning of draaiboek noodzakelijk is

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de backoffice van Facility Portal via het telefoonnummer +31 (0)71 – 331 82 00 of via backoffice@facilityportal.nl.