logoAscento is als onderdeel van de Luba Groep, de kortste weg naar de beste HR oplossing. We werken met een geselecteerde groep specialisten in het domein van doorstroom en uitstroom van personeel.

Samen met u bepalen we waar uw organisatie meer rendement uit talent kan bereiken. Pijlers hierin zijn Vitaliteit, Productiviteit en Ontwikkeling.

Na een gedegen inventarisatie presenteren wij u een plan van aanpak met suggesties en voorstellen. U bepaalt uiteraard zelf waar u het accent legt.

Loopbaancoaching, assessments, training, workshops, outplacement, re-integratie, inzetbaarheid, preventie, ontwikkeling; dat zijn de thema’s waarin wij onze meerwaarde graag bewijzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de backoffice van Facility Portal via het telefoonnummer +31 (0)71 – 331 82 00 of via backoffice@facilityportal.nl