FmPortal-brief

Fm Portal® is een product en dienst- en platform en heeft een breed scala aan facilitaire producten en dienstverleningen.

Door producten en diensten via Fm Portal® af te nemen worden klanten kwalitatief ontzorgd en daarnaast levert het een besparing op.

  • Besparing: u bespaart veel geld doordat er gezamelijk ingekocht wordt.
  • Gemak: doordat Fm Portal® fungeert als frontoffice tussen de afnemer en de leverancier dienen wij als een vangnet voor al uw vragen en problemen.
  • Fm Portal® koopt voor meer dan 600 profit en non-profit klanten in!

Op dit moment heeft Fm Portal® een netwerk van c.a. 66 preferred suppliers met een officiële samenwerkingsovereenkomst.

Verder zijn er strategische samenwerkingen waarin Fm Portal® een belangrijke rol speelt.

Fm Portal® bestaat uit 2 primaire onderdelen:

Productenplatform
Het platform waarin Facility Portal een leveranciersovereenkomst met preferred suppliers heeft afgesloten en producten met inkoopvoordeel (middels kwantiteit) aan Facility Portal en haar klanten aanbiedt. Uit deze samenwerkingsovereenkomsten komt het besparingsmodel ( inkoopvoordeel) voor de klant. Met deze samenwerkingsovereenkomsten bedekken wij een breed gebied aan producten welke voor onze klanten toepasbaar zijn.

Om de inkoopvoordelen te bieden aan onze markt (klanten) hebben we een aantal dienstverleningen uitgekristalliseerd waarin deze voordelen worden toegepast.
Deze zijn in het dienstenplatform hieronder weergegeven:

Dienstenplatform (Labels)

  • Fm Portal® Inkoop
  • Fm Portal® Veiligheid
  • Fm Portal® Consultancy
  • Fm Portal® Schoon
  • Fm Portal® Milieu

Elke dienstverlening kan dus putten uit de zogeheten leveranciersovereenkomsten welke met Facility Portal en leveranciers zijn afgesloten en zijn samengevoegd in het productenplatform van Fm Portal®.

De reden dat we deze dienstverleningen (labels) apart hebben uitgekristalliseerd heeft te maken met het feit dat we dan beter kunnen weergeven wat onze klant bij Facility Portal als dienstverlening kan inhuren. Dit geeft een bepaalde structuur die we wenselijk vinden.

Lees meer