FmPortal-brief

Fm Portal® is een product en dienst- en platform en heeft een breed scala aan facilitaire producten en dienstverleningen.

Door producten en diensten via Fm Portal® af te nemen worden klanten kwalitatief ontzorgd en daarnaast levert het een besparing op.

 • Besparing: u bespaart veel geld doordat er gezamelijk ingekocht wordt.
 • Gemak: doordat Fm Portal® fungeert als frontoffice tussen de afnemer en de leverancier dienen wij als een vangnet voor al uw vragen en problemen.
 • Fm Portal® koopt voor meer dan 600 profit en non-profit klanten in!

Op dit moment heeft Fm Portal® een netwerk van c.a. 66 preferred suppliers met een officiële samenwerkingsovereenkomst.

Verder zijn er strategische samenwerkingen waarin Fm Portal® een belangrijke rol speelt.

Fm Portal® bestaat uit 2 primaire onderdelen:

Productenplatform
Het platform waarin Facility Portal een leveranciersovereenkomst met preferred suppliers heeft afgesloten en producten met inkoopvoordeel (middels kwantiteit) aan Facility Portal en haar klanten aanbiedt. Uit deze samenwerkingsovereenkomsten komt het besparingsmodel ( inkoopvoordeel) voor de klant. Met deze samenwerkingsovereenkomsten bedekken wij een breed gebied aan producten welke voor onze klanten toepasbaar zijn.

Om de inkoopvoordelen te bieden aan onze markt (klanten) hebben we een aantal dienstverleningen uitgekristalliseerd waarin deze voordelen worden toegepast.
Deze zijn in het dienstenplatform hieronder weergegeven:

Dienstenplatform (Labels)

 • Fm Portal® Inkoop
 • Fm Portal® Veiligheid
 • Fm Portal® Consultancy
 • Fm Portal® Schoon
 • Fm Portal® Milieu

Elke dienstverlening kan dus putten uit de zogeheten leveranciersovereenkomsten welke met Facility Portal en leveranciers zijn afgesloten en zijn samengevoegd in het productenplatform van Fm Portal®.

De reden dat we deze dienstverleningen (labels) apart hebben uitgekristalliseerd heeft te maken met het feit dat we dan beter kunnen weergeven wat onze klant bij Facility Portal als dienstverlening kan inhuren. Dit geeft een bepaalde structuur die we wenselijk vinden.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

De missie en visie van Fm Portal®

Missie:

 • De missie van Fm Portal® is gericht op continuïteit en kwalitatieve groei van ons bedrijf;
 • Wij willen de beste partner zijn voor onze opdrachtgevers en professionals met betrekking tot facilitaire inkoop, advies- en projectmanagement;
 • Wij streven met Fm Portal® naar een specifieke dienstverlening die bespaart en ontzorgt;
 • Wij streven naar een 100% score in onze totale dienstverlening;
 • Naast hoge kwaliteit in onze dienstverlening zijn uw wensen dé basis van ons gezamenlijk succes;
 • Wij hechten veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, gecombineerd met innovatie en flexibiliteit;
 • Wij streven naar een optimale, duurzame samenwerking met onze klanten, onze leveranciers en onze medewerkers;
 • Wij kunnen snel schakelen en houden van een duidelijke, transparante communicatie;
 • Bovendien geldt bij ons altijd: “Afspraak is afspraak!”;
 • Vanuit onze positie op de Nederlandse markt richten wij ons ook op de groeimogelijkheden in andere Europese landen.

Visie:

 • Verbeteren van vakkennis/expertise en kwaliteit;
 • Anticiperen op de steeds veranderende vraag van diensten;
 • Onderhouden van een goede relatie met klanten en branchegenoten;
 • Het kunnen blijven aantonen van een zich onderscheidende meerwaarde.

Wat kan Fm Portal® voor uw organisatie betekenen?
Fm Portal® beschikt over een optimale mix van aanbieders en diensten op het gebied van facilitaire producten. Doordat Fm Portal® diverse raamcontracten heeft afgesloten levert dat een besparing op uw inkoop. Alle diensten die buiten uw core business vallen, kunt u regelen via ons loket. Het concept levert u financiële besparing op: door samen in te kopen bespaart u op uw inkoop. En het levert het tijdwinst op: Fm Portal® kent de markt en zoekt naar de optimale match voor uw organisatie.
Fm Portal® werkt op basis van Cure No Pay!

Onze aanpak
De dienstverlening van Fm Portal® is altijd maatwerk. Om u toch een idee te geven van hoe wij te werk gaan, volgt hier een beschrijving van vier veel voorkomende modules:

Stap 1
Als eerste stap worden interviews bij uw organisatie afgenomen met als doel:

 • inzicht te krijgen in uw eigen facilitaire diensten
 • beperkingen en overhead in kaart te brengen
 • mogelijkheden tot het gebruik van uitbestede diensten in kaart te brengen

Vervolgens analyseert onze adviseur door middel van een SWOT-analyse de verkregen informatie en brengt de afstemmingsmogelijkheden binnen de belangstellendenkring in kaart. Deze analyse wordt naar de deelnemers toegezonden.
Na deze analyse volgt een bijeenkomst met als doel de resultaten met u te bespreken. U krijgt hier concreet te horen wat Fm Portal® voor uw organisatie kan betekenen en wat de mogelijke besparingen zijn.

Stap 2
Bij stap 2 wordt verder gekeken naar afstemmingsmogelijkheden binnen uw gebied. U kunt hierbij denken aan uitbestede diensten die worden gereduceerd. De adviseur eindigt deze module met het afsluiten van gecentraliseerde contracten. Onze adviseur blijft aanspreekpunt.

Facilitair abonnement
Fm Portal® kan als servicedesk actief uw contracten beheren en als aanspreekpunt dienen tot uw leveranciers. Er zijn diverse soorten abonnementen. In onze contracten blijven uw uitgangspunten en kwaliteitseisen in stand door middel van bewaking factuurcontrole door onze goed opgeleide mensen in de Back Office.

Main contracting
In deze constructie gaat het beheer van de afgesloten contracten uit het Facilitair abonnement nog verder. Fm Portal® verzorgt hier ook de facturering, aangepast naar uw wens. Wilt u één factuur voor uw uitbestede diensten gespecificeerd per maand of per kwartaal? Fm Portal® regelt dit voor u!

Tot slot
U merkt dat het Fm Portal® Concept volledig flexibel en modulair is op te bouwen, uitgaande van uw eigen bestaansrecht en facilities. Wat zeker is, is het feit dat er nog vele variaties mogelijk zijn.

[/read]