Fm Portal® Veiligheid, uw partner in ontzorgen!

Een brand of een inbraak komt altijd ongewenst. Bij brand duurt het ongeveer 15 minuten voordat de brandweer “blusklaar” op locatie is. Dit betekent dat u in dat eerste kwartier zélf actie moet ondernemen. Een gedegen brandveiligheidsplan is hiervoor essentieel. Bij inbraak is de veiligheidsdienst ook niet altijd tijdig op locatie, de materiële schade is vaak enorm. Simpele oplossingen zoals een alarminstallatie, buitenverlichting en deugdelijk hang en sluitwerk helpen vaak al om dit ongewenste bezoek te weren en hoeven niet altijd duur te zijn.
Veiligheid kan worden gedefinieerd als een ‘Toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade’.
100% veiligheid kan nooit gerealiseerd worden, maar we kunnen er wel naar streven om daar zoveel mogelijk bij in de buurt te komen. Facility Portal doet dat samen met u en haar concept Fm Portal® Veiligheid.

Fm Portal® Veiligheid ondersteunt u hierin !

Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een profit- of een non-profitorganisatie. Fm Portal® Veiligheid biedt zowel kantoren, scholen als zorginstellingen ondersteuning bij het bereiken van een optimaal veiligheidsniveau. Al haar expertise op het gebied van veiligheid is ondergebracht in het totaalconcept Fm Portal® Veiligheid.

Fm Portal® Veiligheid
Om uw organisatie te helpen om het optimale (brand)veiligheidniveau te bereiken, heeft Fm Portal® Veiligheid alle kennis en oplossingen voor het in kaart brengen, naar het juiste niveau brengen en borgen van de (brand en inbraak)veiligheid. Fm Portal® Veiligheid zorgt er niet alleen voor dat door middel van kennis een bijdrage geleverd wordt aan de veiligheid, door onder andere een toetsing aan de wettelijke kaders, zoals het Gebruiksbesluit, NEN-normen en vergunningen, maar betrekt ook de mens in het geheel erbij. Zoals in veel situaties het geval is, geldt namelijk ook bij veiligheid, dat zonder het juiste menselijk handelen geen optimale situatie te creëren is. Fm Portal® Veiligheid maakt uw beheer leuker, gemakkelijker en goedkoper!

Lees meer