Waarom online uw veiligheid beheren?

Fm Portal® Online is slimme online software waarmee het mogelijk is om de status van brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw efficiënt te monitoren. Met gebruiksvriendelijke routines kunnen specificaties van afzonderlijke brandveiligheidsvoorzieningen en actuele check-ups worden ingegeven in een digitaal systeem. Diverse betrokkenen kunnen deze gegevens raadplegen en afhankelijk van hun autorisatie aanpassen. Hierdoor ontstaat een up-to-date logboek. Doordat het logboek niet meer als fysieke ordner vol papieren aanwezig is, zijn de gegevens minder kwetsbaar, gemakkelijker actueel te houden en veel inzichtelijker.
Al uw bestanden zijn in Fm Portal®® Online digitaal te raadplegen, te verzenden of in overzichtelijke rapportages te printen vanaf welke locatie dan ook. Dit draagt in belangrijke mate bij tot meer zekerheden rond de brandveiligheidssituatie van een gebouw.

Fm Portal® Online – Digitaal beheer van uw documenten
Het is de oplossing om per locatie de documentatie digitaal te archiveren en up to date te houden. Hierbij moet gedacht worden aan de gebruiksvergunning/gebruiksmelding, logboeken, onderhoudscontracten, ontruimingsplan met oefeningen, eventueel uw huurcontract en alle benodigde tekeningen. Dit zorgt ervoor, dat alle belangrijke documenten altijd en direct beschikbaar zijn voor u, waardoor bepaalde processen efficiënter zullen worden. Wanneer de brandweer bijvoorbeeld voor een controle op uw locatie langskomt, wil hij bepaalde informatie in kunnen zien. Geen probleem meer, wij ondersteunen u hierbij via Fm Portal® Online incl. aanwezigheid bij de afspraak.

Dynamisch
Fm Portal® Veiligheid is een dynamisch concept. Elke organisatie heeft immers eigen wensen en eisen op het gebied van (brand)veiligheid. Naar keuze kunnen daarom de verschillende onderdelen van het traject worden ingezet, zoals nulmetingonderhoud, NEN-keuringen, vergunningen en (digitaal) beheer.

Meer inzicht dus via Fm Portal® Online!
Fm Portal® Online is gebouwd in meerdere niveaus. Zo werken bijvoorbeeld de installateur van de brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van de noodverlichting in hun eigen laag, niet zichtbaar voor elkaar. De facilitair manager heeft een totaaloverzicht, desnoods van meerdere installaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende informatie wordt beschikt. Documentenstroom binnen facilitair beheer? U heeft er ‘geen omkijken meer naar’.

Lees meer