Waarom online uw veiligheid beheren?

Fm Portal® Online is slimme online software waarmee het mogelijk is om de status van brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw efficiënt te monitoren. Met gebruiksvriendelijke routines kunnen specificaties van afzonderlijke brandveiligheidsvoorzieningen en actuele check-ups worden ingegeven in een digitaal systeem. Diverse betrokkenen kunnen deze gegevens raadplegen en afhankelijk van hun autorisatie aanpassen. Hierdoor ontstaat een up-to-date logboek. Doordat het logboek niet meer als fysieke ordner vol papieren aanwezig is, zijn de gegevens minder kwetsbaar, gemakkelijker actueel te houden en veel inzichtelijker.
Al uw bestanden zijn in Fm Portal®® Online digitaal te raadplegen, te verzenden of in overzichtelijke rapportages te printen vanaf welke locatie dan ook. Dit draagt in belangrijke mate bij tot meer zekerheden rond de brandveiligheidssituatie van een gebouw.

Fm Portal® Online – Digitaal beheer van uw documenten
Het is de oplossing om per locatie de documentatie digitaal te archiveren en up to date te houden. Hierbij moet gedacht worden aan de gebruiksvergunning/gebruiksmelding, logboeken, onderhoudscontracten, ontruimingsplan met oefeningen, eventueel uw huurcontract en alle benodigde tekeningen. Dit zorgt ervoor, dat alle belangrijke documenten altijd en direct beschikbaar zijn voor u, waardoor bepaalde processen efficiënter zullen worden. Wanneer de brandweer bijvoorbeeld voor een controle op uw locatie langskomt, wil hij bepaalde informatie in kunnen zien. Geen probleem meer, wij ondersteunen u hierbij via Fm Portal® Online incl. aanwezigheid bij de afspraak.

Dynamisch
Fm Portal® Veiligheid is een dynamisch concept. Elke organisatie heeft immers eigen wensen en eisen op het gebied van (brand)veiligheid. Naar keuze kunnen daarom de verschillende onderdelen van het traject worden ingezet, zoals nulmetingonderhoud, NEN-keuringen, vergunningen en (digitaal) beheer.

Meer inzicht dus via Fm Portal® Online!
Fm Portal® Online is gebouwd in meerdere niveaus. Zo werken bijvoorbeeld de installateur van de brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van de noodverlichting in hun eigen laag, niet zichtbaar voor elkaar. De facilitair manager heeft een totaaloverzicht, desnoods van meerdere installaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende informatie wordt beschikt. Documentenstroom binnen facilitair beheer? U heeft er ‘geen omkijken meer naar’.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Ideaal voor de installateur.
Een middelgrote installatie is binnen 30 minuten volledig in te voeren waarbij een functiematrix kan worden samengesteld. Fm Portal® Online geeft ook aan welke documenten nog ontbreken bij de installatie om gecertificeerd of opgeleverd te kunnen worden.

Praktisch voor de beheerder BMI.
De beheerder BMI kan maandelijks gebruik maken van een digitaal beheerformulier, conform de NEN2654. Fm Portal® Online geeft bij dit beheer aan of er een handleiding of installatietekening van de brandmeldinstallatie aanwezig is.

Gemak voor overige leveranciers.
Onderhoudsbonnen en looplijsten van bijvoorbeeld brandblussers en nood- en vluchtwegverlichting worden rechtstreeks geüpload en geplaatst op de locatie. U heeft hierdoor geen overbodige print- en post handelingen meer.

Overzichtelijk voor de facilitair manager.
Overzicht is cruciaal. Al uw leveranciers plaatsen, onafhankelijk en onzichtbaar voor elkaar, hun documenten in uw locaties. In Fm Portal® Online heeft u ook ruimte voor uw ontruimingsplan, vluchtweg plattegronden, vergunningen, brieven na controle ‘brandveilig gebruik’, certificaten, etc
Via de locatiekaart ontvangt u 2x per jaar een melding wanneer b.v. het maandelijks beheer plaats dient te vinden, wanneer onderhoudstermijnen naderen en wanneer er een storing wordt gemeld.

Compleet voor uw hoofd BHV.
De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden, en tekeningen van installaties zijn direct online in te zien. Ontruimingsplannen kunnen vanuit Fm Portal® Online verzonden worden aan nieuwe medewerkers of bezoekers.

Perfect voor controlerende instanties.
Uit ervaring blijkt dat het perfect op orde hebben van uw documenten bijdraagt aan de reactiesnelheid /controle en kwaliteit van uw veiligheid

Uitgelezen gemak voor uw verzekeringsmaatschappij.
Ook uw verzekeraar is verguld met deze nieuwe ontwikkeling. In elke situatie blijven de actuele gegevens beschikbaar en kunnen niet verloren gaan.
Fm Portal® Online is het logboek dat niet in rook kan opgaan!

Beveiliging.
Het systeem van Fm Portal® Online is uitermate goed beveiligd. Gegevens die u uitwisselt met de servers worden versleuteld verzonden.

De kosten.
De kosten voor het gebruik van Fm Portal® Online bedragen vanaf € 8,50 per maand, per locatie. (Exclusief BTW). Bij afname van een beheerscontract zijn deze kosten reeds verwerkt in de kosten van het beheerscontract.

Interesse ?

Fm Portal® Online
Veenderveld 34
2371 TV ROELOFARENDSVEEN
Tel: +31(0)71 331 8200

Website: www.facilityportal.nl
E-mail: backoffice@facilityportal.nl

[/read]