Fm Portal® Consultancy, een bewuste keuze!

Elk project, nieuwbouw of renovatie, heeft vele belangrijke keuzes tot gevolg. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Hoe bereidt u uw organisatie voor op de verandering in huisvesting bijvoorbeeld? Voor welke leveranciers en uitvoerende partijen kiest u? Hoe houdt u controle op voortgang en budget? Een grote uitdaging, zeker wanneer de core-business van uw organisatie er geen hinder van mag ondervinden.

Fm Portal® Consultancy

heeft reeds 32 jaar ervaring met deze trajecten, voor kleine en middelgrote opdrachtgevers! Ons werkgebied omvat zowel nieuwbouw als verbouw en renovaties. Wij denken met u mee om te komen tot een heldere en structurele aanpak van de bouw/renovatieplannen. Van het begin van een project tot de eindoplevering en nazorg. Door jarenlange ervaring in het begeleiden van (ver)bouw/renovatieprocessen weten wij exact wat er speelt. Waar u ons voor inschakelt staan uw belangen centraal. Wij adviseren, vragen offertes aan, onderhandelen voor u, contracteren de verschillende partijen en houden tijdens de uitvoering toezicht op de voortgang, de kwaliteit en de kosten.

Fm Portal® Consultancy zorgt voor totale ondersteuning tijdens het bouwproces. Van idee tot en met de oplevering en daarna. Wij zijn de projectleider tijdens de bouw die alle betrokken partijen aanstuurt en zorgen ervoor dat het bouwproces efficiënt wordt ingevuld zodat het project qua planning, budget en kwaliteit optimaal wordt uitgevoerd. Kortom: 1 aanspreekpunt tijdens het gehele bouwproces maar ook daarna! Nazorg vinden wij even belangrijk. Wij leveren desgewenst Turn-Key op, dus inclusief een eventuele facilitaire invulling en meerwerkwensen.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

De activiteiten van Fm Portal® Consultancy zijn opgesplitst in de volgende diensten:

  • Projectbegeleidingen;
  • Onderzoeken, adviseringen en beheer;

Projectbegeleidingen

  • Projecttoezicht
  • Directievoering
  • Naleving contractstukken
  • Projectoplevering

Met het uitvoeren van projectbegeleiding valt en staat de kwaliteit van een bouwproject. Met onze kennis en ervaring garanderen wij u een vakkundige projectbegeleiding. Fm Portal® Consultancy vertegenwoordigt u als opdrachtgever tijdens het bouwproces. Met veel enthousiasme sturen wij alle betrokken partijen aan tijdens het bouwproces.

Projecttoezicht
De kwaliteit van de uitvoering van het project wordt mede bepaald door het optreden van het toezicht. Fm Portal® Consultancy controleert en keurt aan de hand van de opdrachtverstrekking de voortgang van het bouwproces. Fm Portal® Consultancy signaleert, adviseert en beperkt afwijkingen tot een minimum ten opzichte van de gemaakte afspraken.
Directievoering
In naam van de opdrachtgever functioneert Fm Portal® Consultancy dan ook als controller voor alle bouwpartners. Fm Portal® Consultancy doet dit met behulp van werkoverleggen, bouwvergaderingen e.d. met alle betrokkenen in het bouwproces. Tevens beoordeelt Fm Portal® Consultancy eventuele meer- en minderwerkzaamheden ten opzichte van de opdracht en adviseert opdrachtgever hierin.

Naleving contractstukken
Fm Portal® Consultancy ziet toe op het naleven van het bestek en de bouwtekeningen. Tevens bewaken wij de benodigde informatie, zoals tekeningen en verdere gemaakte afspraken.

Projectoplevering
Bij de oplevering zorgen we voor een perfecte begeleiding. Het project wordt gekeurd en eventuele gebreken worden vastgelegd in een opleverlijst.

Onderzoeken, adviseringen en beheer

  • Rapportage en advisering
  • MJOP
  • Beheer

Rapportage en advisering
Fm Portal® Consultancy verzorgt voor u onderhoudsrapportages. De onderzoekgegevens omschrijven wij helder en overzichtelijk in een projectrapportage, indien noodzakelijk verduidelijkt met foto’s. In deze rapportages treft u uiteraard ook een advies aan, welke kan dienen als document voor het opstellen van uw budget voor de meerjarenplanning.

MJOP
Fm Portal® Consultancy verzorgt uw meer-jaren-onderhoud-planning t.b.v. een beheersbaar en een overzichtelijk document, inclusief een uitgebreide kostenraming.
Beheer
Na het tot stand komen van uw MJOP, zorgt Fm Portal® Consultancy voor het beheer hiervan.
Wij sturen hier de partijen aan die verantwoordelijk zijn voor de onderhoudswerkzaamheden. Dit doen wij digitaal via Fm Portal Online, een web-omgeving die voor u als opdrachtgever 24 uur per dag beschikbaar is.

Kortom: Fm Portal® Consultancy is uw steunpilaar voor de realisatie van bouwprojecten

Interesse ?

Logo Fm Portal Consultancy

Fm Portal® Consultancy
Veenderveld 34
2371 TV ROELOFARENDSVEEN
Tel: +31(0)71 331 8200

E-mail: backoffice@facilityportal.nl

[/read]