Fm Portal Veiligheid

Beheer
Na inventarisatie wordt het gewenste veiligheidsniveau geborgd met doorlopende controles via ons beheermodel en het jaarlijks evalueren van de veiligheid. Wij zijn uw aanspreekpunt voor alle vragen, tevens adviseren wij u met betrekking tot besparingen en onderhoud.

Dynamisch
Veiligheid is een dynamisch concept. Elke organisatie heeft immers eigen wensen en eisen op het gebied van (brand)veiligheid. Naar keuze kunnen daarom de verschillende onderdelen van het traject worden ingezet, zoals nulmeting onderhoud, NEN-keuringen, vergunningen en (digitaal) beheer.

Maatwerk
Veiligheidszorg is maatwerk. Veiligheid geeft elk aspect van de organisatie de noodzakelijke aandacht – denkt u bijvoorbeeld aan veiligheidsoptimalisering voor bijzondere doelgroepen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar kostenbesparingen, onder meer door een beoordeling van huidige onderhoudscontracten.

Bel ons voor een gratis scan

+31 (0) 71 331 82 00

Op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur


<-- Terug